Inteligentne bezpieczeństwo

System EIB sprawia, że dom staje się oazą spokoju i bezpieczeństwa. Złodziej nie ma szans w starciu z inteligentnym domem. Integracja systemu alarmowego z systemem EIB, zmniejsza ogólny koszt instalacji oraz bezpośrednio wpływa na poprawę bezpieczeństwa.

Jest wiele koncepcji realizacji klasycznych systemów alarmowych jednak żaden z nich nie daje tak wielu możliwości jak inteligentny system bezpieczeństwa. System EIB pozwala na zintegrowanie ważnych funkcji związanych z bezpieczeństwem. Sygnały z innych instalacji (elektrycznej, wodnej, gazowej, itp) wprowadzone do systemu EIB pozwalają zabezpieczać obiekt przed uszkodzeniem, a raporty alarmowe informujące o awarii mogą być wyświetlane na ekranie komputera, wyświetlacza LCD lub tablicy synoptycznej.

propozycje:

  • integracja z systemem alarmowym umożliwia np. automatyczne włączanie światła w nocy, gdy czujnik alarmowy wykryje ruch, uruchomienie sekwencji, itp. Takie rozwiązanie wpływa znacząco na ograniczenie kosztów instalacji;
  • symulacja obecności domowników. Funkcja ta znacząco wpływa na zmniejszenie ryzyka włamania.
  • gdy w nocy usłyszymy niepokojące nas odgłosy,  włączenie "przycisku paniki"  uruchomi odpowiednie procedury, np.: włączy oświetlenie w ogrodzie i salonie, zamknie okna, drzwi itp.
  • monitoring - kamery rozmieszczone w istotnych punktach budynku i na zewnątrz nagrywają i przekazują obraz na np. telewizor, PDA, komputer itp. w przypadku zastosowania urządzenia  integrującego system EIB z internetem (Home Server) istnieje możliwość podejrzenia tego co się dzieje w budynku poprzez internet w dowolnym miejscu na świecie;
  • moduł głosowy - służy do powiadamiania domowników o wybranych zdarzeniach w domu i na terenie posesji.
  • kontrola dostępu - w połączeniu ze standardowym systemem kontroli dostępu istnieje możliwość uruchomienia konkretnych procedur (włącza się odpowiednie oświetlenie, podnosi się ogrzewanie do stanu komfort, itp.)  po  rozpoznaniu konkretnego użytkownika.
  • powiadamianie o sytuacjach alarmowych - czujniki przejmują funkcje ochrony domu, zauważają zmiany w otoczeniu, aktywują urządzenia wykonawcze, a w razie potrzeby informują o niebezpiecznych sytuacjach. Poinformowanie może odbywać się poprzez telefon.