Zalety systemu
  • Wysoki stopień komfortu;
  • Wzrost bezpieczeństwa;
  • Szeroki wybór i nowoczesny design osprzętu, od różnych producentów;
  • Możliwość modyfikacji systemu;
  • Wymierne oszczędności energii.

EIB/KNX nie można rozpatrywać tylko jako instalacje elektryczną, gdyż jednym z jej głównych zadań jest integracja różnych instalacji budynkowych, które w tradycyjnej instalacji elektrycznej pracują jako odrębne.

Zastosowanie EIB/KNX jako jednolitego środowiska do kontroli i sterowania wszystkimi elementami infrastruktury inteligentnego budynku niesie wiele korzyści. Przede wszystkim podnosi funkcjonalność systemu oraz daje dodatkowe możliwości konfiguracji i powiązań między poszczególnymi elementami. Ponadto rozbudowa systemu o kolejne funkcje nie powinna stwarzać problemu. Użytkownik w każdej chwili może zmienić funkcje poszczególnych elementów (np. danym wyłącznikiem nie chce już włączać lampy sufitowej, lecz opuszczać rolety) bez żadnych zmian w instalacji elektrycznej! Taka instalacja ma istotne zalety w budynkach użytkowych i domach bez wyraźnych podziałów na pomieszczenia (open space). Dużą zaletą systemu EIB/KNX jest fakt, iż przez przewód magistralny płynie bezpieczny prąd o napięciu 24V. Umożliwia to dowolne aranżacje wnętrza i instalacji (np. wyłącznik światła może znajdować się tuż przy kabinie prysznicowej). EIB/KNX jest standardem międzynarodowym wspieranym przez największe na rynku przedsiębiorstwa (ABB, Berker, Gira, Jung, Merten, Siemens).

Każde urządzenie EIB ma własny mikroprocesorowy system sterujący i układy komunikacyjne, w systemie nie jest więc potrzebna żadna centralna jednostka sterująca. Takie rozwiązanie z rozproszonym sterowaniem charakteryzuje się bardzo dużą niezawodnością - uszkodzenie jednego elementu nie wpływa na funkcjonowanie innych elementów, nie powiązanych logicznie z elementem niesprawnym.

Jest też niebagatelna inna zaleta - rozbudowa lub modyfikacja instalacji może być dokonana bezproblemowo (poprzez zmianę oprogramowania w modyfikowanych urządzeniach) i bez zakłócania pracy innych urządzeń działających w systemie.

 

W porównaniu z tradycyjną instalacją elektryczną o takiej samej funkcjonalności EIB pozwala poważnie zredukować koszty ponoszone na:

  • prace instalacyjno-montażowe;
  • koordynację współdziałania różnego rodzaju instalacji;
  • uruchomienie;
  • eksploatacje i utrzymanie (koszt energii elektrycznej, cieplnej, konserwacja);
  • modernizację