EIB/KNX

European Installation Bus (w skrócie EIB lub KNX) - to inteligentny system sterowania budynkiem, dominujący na rynku europejskim. Produkowany od 1990 roku przez ponad 100 różnych producentów i nadzorowany przez stowarzyszenie standaryzujące EIBA (obecnie Konnex – www.konnex.org).

EIB/KNX to system posiadający bardzo szeroką gamę urządzeń, pozwalającą na wykonanie najbardziej złożonych i wyszukanych instalacji. Podstawową zaletą systemu jest zdecentralizowanie czyli brak jednostki centralnej. Każde urządzenie w systemie pracuje całkowicie autonomicznie, co w przypadku awarii powoduje jedynie nie działanie jednego urządzenia, bez paraliżu całego systemu.

Dodatkowy przewód magistralny dołożony do tradycyjnego przewodu zasilającego łączy urządzenia i systemy pracujące wcześniej samodzielnie w jeden ekonomiczny system, optymalnie adoptowalny do indywidualnych potrzeb.

System składa się z przycisków - sensorów oraz urządzeń wykonawczych - aktorów. Sensory np. czujnik ruchu lub termostat wysyłają impulsy poprzez magistralę komunikacyjną do aktorów, które aktywują np. włączenie oświetlenia lub zmiany w układzie grzewczym. Jednym sensorem możemy sterować zarówno oświetleniem jak i roletami czy klimatyzacją.

Instalacja oparta na tym systemie, pozwala w sposób dowolny realizować takie funkcje jak: sterowanie oświetleniem, żaluzjami, ogrzewaniem, wentylacją, klimatyzacją oraz poprzez dodatkowe urządzenia - systemem alarmowym, monitoringiem, kontrolą dostępu itp. w sposób ręczny, automatyczny, za pomocą czujników, zegarów itp. Ponieważ cechami nadrzędnymi systemu są: funkcjonalność i użyteczność, dlatego też w zależności od potrzeb klienta dostępny jest szeroki wybór zarówno osprzętu (sensorów) jak i również urządzeń wykonawczych. Elementy zewnętrzne dostępne są ponadto w wielu bogatych, wariantach wzorniczych i kolorystycznych. Ważną cechą systemu EIB/KNX jest niewątpliwie fakt, iż inwestor nie musi się na początku realizacji zastanawiać co będzie sterować, z którego miejsca w budynku, ale musi określić jedynie lokalizacje przycisków czy urządzeń, a ich wzajemne, programowe powiązania zostaną wykonane na etapie wykańczania budynku oraz mogą być w każdej chwili programowo modyfikowane. System EIB/KNX bardzo dobrze nadaje się do wizualizacji stanu instalacji oraz dostępu zdalnego (internet, telefon komórkowy) oraz może być łatwo integrowany z innymi systemami nowoczesnego budynku.