Sterowanie ogrzewaniem
Sterowanie ogrzewaniem

Zastosowanie inteligentnego sterowania ogrzewaniem,  w znaczący sposób obniża koszty energii cieplnej (nawet do 40%) oraz zwiększa komfort w pomieszczeniu.

informacje:
Poczucie komfortu w pomieszczeniu zależy w dużej mierze od właściwych warunków termicznych. Nasze wymagania co do ciepła zależą od funkcji pomieszczenia. Czasami 16°C jest wystarczające dla kuchni lub spiżarni, natomiast w pokoju dziennym wymagamy już 21°C , a w łazience nawet 24°C. Coraz częściej, kiedy stawiamy wymagania co do komfortu oraz chcemy zredukować zużycie energii, konieczne są systemy sterowania. Biorąc pod uwagę fakt, iż np. w Polsce około 70% energii jest zużywane na ogrzanie domu oraz ciepłej wody użytkowej daje to możliwość dużych oszczędności. Musimy przy tym zauważyć, iż optymalne warunki pomieszczenia mogą być zmienne w czasie - w ciągu doby oraz w ciągu tygodnia.

Indywidualna kontrola temperatury w pomieszczeniu w odróżnieniu od systemów sterujących tylko centralnie daje nam wiele różnych możliwości. Sterowanie powinno być zawsze zgodne z hasłem „GRZEJ TYLKO TAM GDZIE JEST TAKA POTRZEBA”. Do tego celu używamy termostatów pokojowych, które mierzą temperaturę oraz generują sygnały sterujące w zależności od trybu pracy pomieszczenia. Sygnały wypracowane w pomieszczeniach mogą być w prosty i łatwy sposób zebrane przez magistralę EIB i wykorzystane do centralnego sterowania systemem utrzymania komfortu w budynku. Dodatkowo należy zauważyć iż można osiągnąć jeszcze 6 % oszczędności przy obniżeniu temperatury tylko o 1°C. System EIB może być zastosowany do indywidualnej regulacji temperatury w pokojach. Temperatura jest mierzona w sposób ciągły i dopasowywana do wymaganej. Możemy ustawiać ją pokrętłem termostatu lub przyciskiem. Termostaty programuje się tak by sterowały doprowadzeniem ciepła do pomieszczeń w ściśle określonym czasie, uwzględniając obecność ludzi.

Termostat

Jest podstawowym urządzeniem każdego systemu grzewczego. w ofercie systemu EIB dostępne są dwa typy termostatów. Różnica pomiędzy nimi ogranicza się głównie do budowy urządzenie oraz sposobu obsługi. Na rynku dostępnych jest wiele serii stylistycznych jednak podstawowe funkcje w większości urządzeń są takie same. w celu optymalnego wykorzystania instalacji grzewczej termostat powinien znajdować się w każdym pomieszczeniu, w którym chcemy indywidualnie sterować temperaturą. Termostat umożliwia nam 4 tryby pracy: Komfort (praca normalna), Standby (czas oczekiwana na użytkownika - nikogo nie ma w domu), Noc (praca w nocy) i Zamarzanie (ochrona przed zniszczeniem instalacji).

propozycje:

  • strefowe sterowanie ogrzewaniem powoduje, że każde pomieszczenie może mieć indywidualną temperaturę (wymagamy różnych warunków w salonie, sypialni czy pokoju dziecięcym) (duża oszczędność energii - do 40%);
  • po zainstalowaniu w oknach wyłączników krańcowych (kontaktronów) możliwość automatycznego wyłączenia ogrzewania na czas wietrzenia pomieszczenia, aby niepotrzebnie nie marnować energii;
  • aktywacja (uzbrojenie) systemu alarmowego, powoduje przełączenie się systemu na tryb "czuwania" i obniżenie o kilka stopni temperatury w całym domu;
  • automatyczne przejście systemu w tryb "komfortowy" przed przyjazdem domowników np. ok. 16.00; automatyczne obniżenie temperatury w porze nocnej do optymalnej dla mieszkańca wartości;
[ Wróć ]